RHP organische meststoffen en biologische teelt

31 MEI 2021

In 2022 wordt de meststoffenwetgeving voor de biologische teelt aangepast. DCM heeft daarom het initiatief genomen een werkgroep voor biologische kwekers te starten in het Biohuis. RHP sluit met kennis en ervaring aan bij dit initiatief om de positie van biologische substraten te borgen.

Voor een geslaagde biologische teelt is het essentieel dat de gebruikte mest- en grondstoffen wettelijk zijn toegestaan én dat er een goed teeltresultaat mee wordt behaald. In de bioteelt is het gebruik van meststoffen gebonden aan de A/B-normering. Op dit moment moet minimaal 70% afkomstig zijn van zogenoemde A-meststoffen en 30% uit B-meststoffen. Voor een optimaal teeltresultaat is het bijvoorbeeld nodig dat voedingselementen op de juiste manier uit organische meststoffen beschikbaar komen. Dat is zeker niet automatisch zo bij alle organische meststoffen. Om als kweker invloed uit te kunnen oefenen op de regelgeving rond de biologische teelt, is het van belang hier officieel over mee te praten in het Biohuis.

Werkgroep in het Biohuis

In het Biohuis wordt een werkgroep opgericht met Jan de Vries (Boot & Dart boomkwekerijen bv) als voorzitter. RHP sluit ook aan bij deze werkgroep om kennis te delen. Doel van de werkgroep is om met elkaar te praten over de komende wijzigingen in de wetgeving, bijvoorbeeld over de toegestane categorieën A- en B-meststoffen bij niet-grondgebonden, biologische teelten.

Bent u (of kent u) een biologische kweker die interesse heeft om in de werkgroep deel te nemen? Neem voor meer info contact op met Peter Laan (DCM) of Jan de Vries (Boot & Dart boomkwekerijen bv).

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA