RHP neemt deel aan onderzoeksproject naar microbiologische kwaliteit groeimedia

1 september 2022

RHP neemt deel aan het onlangs gestarte Topsector-onderzoeksproject naar de microbiologische kwaliteit van groeimedia. Samen met andere partijen wordt ernaartoe gewerkt om uiteindelijk groeimedia met een gegarandeerde microbiologische activiteit te realiseren, inclusief een gedegen teeltadvies om de juiste microbiële eigenschappen tijdens de teelt te behouden.

Voluit heet het PPS-project (publiek-private samenwerking) ‘Naar een standaard voor het meten van de microbiologische kwaliteit van groeimedia op basis van hernieuwbare grondstoffen’. Projectleiding ligt in handen van Glastuinbouw Nederland; Wageningen University & Research (WUR) voert het onderzoek uit. RHP en andere private partijen dragen bij met kennis en kunde. Kennis en methodieken die voortkomen uit dit project zijn belangrijk voor RHP en zijn aangesloten, gecertificeerde bedrijven.

Microbiële leven

Gebruik van organische grondstoffen en organische meststoffen zorgt voor een toename en verandering van het microbiële leven in een substraat. Organische materialen anders dan veen, worden in toenemende mate gebruikt voor substraatproductie. Bijvoorbeeld kokosproducten, houtvezel, (gecomposteerde) boomschors en compost. Veel is nog onbekend over de samenstelling van het microbiële leven in de diverse groeimedia, het effect ervan op de teelt en aspecten als weerbaarheid tegen ziekten. Het is van het grootste belang hierin meer inzicht te krijgen.

Niet eerder gedaan

Tot nu toe heeft er op dit gebied geen intensief onderzoek plaatsgevonden. Dit project omvat daarmee het eerste onderzoek waarbij meer duidelijkheid komt over het brede microleven in groeimedia. Daarmee zal het richting geven hoe we in de toekomst aankijken tegen en omgaan met het microbiële leven in groeimedia.

Het onderzoek

Het project begint met de ontwikkeling van een standaard teelttest om samenstelling en activiteit van het microbiële leven in een groeimedium vast te leggen. Deze test wordt de basis voor het vergelijken van verschillende groeimedia, grondstoffen en additieven in relatie tot verschillende teeltsituaties en gewassen. In de komende jaren wordt op basis daarvan in verschillende omstandigheden in potplanten en boomkwekerijgewassen het effect van verschillende organische grondstoffen op het microbiële leven in het groeimedium onderzocht.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA