RHP maakt testen met nieuwe materialen mogelijk

10 mei 2024

RHP maakt het voor gecertificeerde bedrijven mogelijk om nieuwe, niet-gecertificeerde grondstoffen op hun productielocatie aanwezig te hebben. Ter bevordering van innovatie kunnen zij met nieuwe materialen gaan testen. Dat is essentieel met de grondstoffentransitie die in volle gang is. RHP heeft een protocol opgesteld hoe bedrijven een aanvraag kunnen doen en hoe gecertificeerde producten veilig blijven op de locatie.

Met nieuwe grondstoffen worden de materialen bedoeld die nog niet zijn opgenomen in het RHP-productcertificatieschema als A-, B- of C-product. Normaalgesproken mogen deze, vanwege risico’s, niet op de productielocatie van gecertificeerde bedrijven aanwezig zijn. Volgens een protocol kunnen gecertificeerde bedrijven nieuwe grondstoffen nu aanmelden bij RHP. Dit protocol geeft hen de ruimte om met nieuwe materialen te testen ten behoeve van innovatie, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gecertificeerde producten.

Procedure in het kort

Gecertificeerde bedrijven leveren na de aanvraag informatie aan over de nieuwe grondstof die zij willen testen. Op basis daarvan voert een technisch adviseur van RHP, eventueel met een expert, een beknopte risico-inventarisatie uit. Hierbij gaat veel aandacht gaat uit naar de fytosanitaire risico’s. Bemonstering van de nieuwe grondstof en/of een bezoek aan de productielocatie kunnen eventueel nodig zijn. Bij een positieve beoordeling krijgt het bedrijf groen licht om, onder bepaalde voorwaarden, het nieuwe materiaal op de productielocatie aanwezig te hebben en ermee te testen.

Voorwaarden

De gestelde voorwaarden betreffen voornamelijk fytosanitaire en chemische aspecten. Hierbij wordt er vooral gekeken naar processen als opslag, bewerking en reiniging, registraties en verplichte analyses. In eerste instantie vindt toepassing op kleine schaal plaats. Dit wordt fase 1 genoemd en heeft een maximale looptijd van 6 maanden. Als fase 1 goed is verlopen en geëvalueerd, kan de technisch adviseur goedkeuring geven voor de tweede fase als daar behoefte aan is. Ook deze heeft een maximale looptijd van 6 maanden. Hierbij is het gebruik van grotere volumes mogelijk. Hier gaat eerst een uitgebreidere risico-inventarisatie aan vooraf. De nieuwe grondstoffen en ook de substraten waarin deze worden verwerkt, vallen dan nog niet onder het RHP-keurmerk. Daarvoor moet eerst de route naar certificering worden doorlopen.

Het is dus belangrijk dat nieuwe producten zonder status binnen de RHP-certificering niet worden opgeslagen en/of verwerkt voordat bovenstaande procedure is opgestart.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA