RHP-advies kokossubstraat voor aardbeien

28 juli 2017

De afgelopen periode is er in de sector discussie over het gebruik van kokossubstraat voor aardbeien geweest. Naar aanleiding daarvan heeft RHP de volgende aandachtspunten en advieswaarden op een rij gezet.

Aandachtspunten

  • Si (Silicium) is een element dat meestal in kleine hoeveelheden aanwezig is in substraten. Si vervult een rol in de bouw van celwanden. Aardbei is gevoelig voor hogere concentraties van het element Si en dat uit zich in albinovruchten. Ondanks het feit dat RHP-kokossubstraten gewassen zijn, kunnen zij nog steeds Si bevatten. Kokossubstraat is niet de enige bron van Si. De kwaliteit van het gebruikte water door de kweker speelt een minstens even grote rol. Het gebruik van bronwater hoeft men niet uit te sluiten, maar het gehalte aan Si in dit water dient voldoende laag te zijn. Het Si-gehalte in het gietwater mag niet hoger zijn dan 0,2 mmol/l.
  • Si in kokossubstraat analyseren in het BaCl2-extract (Bariumchloride) heeft geen zin, omdat Si waarschijnlijk niet op het complex gebonden zit als positief element.
  • Een lage startbemesting in de teelt kan leiden tot meer problemen met de Ca/Mg/K-verhoudingen (Calcium/Magnesium/Kalium).
  • Bij gebruik van kokossubstraten is het advies om te starten met een EC van 0,75 mS/cm (in het 1:1,5-extract). Kwekers doen er goed aan vanaf het begin Ca- en Mg-waarden te monitoren en zo nodig sterker (dan men gewend is) bij te sturen, en daarbij K evenredig te verminderen.

Advieswaarden

Advieswaarden kokossubstraat (start) voor het 1:1,5-extract, water en BaCl2.

Waarden gebaseerd op de methoden zoals uitgevoerd bij de Nederlandse laboratoria.

* Voor gevoelige aardbeirassen maximaal 0,1 mmol/l.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA