Productlijsten RHP-gecertificeerde meststoffen op Mijn RHP

1 februari 2022

Ter bevordering van de groei van gewassen kunnen meststoffen toegevoegd worden in het substraat. RHP onderscheidt drie categorieën meststoffen: A, B en C. Het zegt alles over de mate van controle voor het RHP-keurmerk en gestelde eisen aan het product. Meststoftypen die vallen onder de A- of B-categorie zijn opgenomen in lijsten op Mijn RHP.

Meststoffen categorie A

Aan meststoffen in categorie A stelt RHP de hoogste eisen en dit gaat zelfs verder dan de wettelijk vastgestelde eisen. Het product zelf moet aan alle kwaliteitseisen voldoen én de volledige productieketen wordt gecontroleerd. Als alles aan de gestelde RHP-eisen voldoet, kan een meststof het RHP-keurmerk krijgen. In categorie A vallen zowel anorganische als organische meststoffen. Wordt een meststof uit de A-categorie, dus met RHP-keurmerk, gemengd met andere RHP-gecertificeerde grondstoffen tot een substraat dan heeft het eindproduct ook het RHP-keurmerk. Productlijsten van fabrikanten met RHP-gecertificeerde meststoffen (A-categorie) zijn te vinden op Mijn RHP in de map Meststoffen met RHP-keurmerk.

Meststoffen categorie B

Meststoffen in de categorie B voldoen niet aan de algemene eisen voor het RHP-keurmerk. B-producten worden per batch alleen gecontroleerd op hun plantveiligheid en productspecificaties. Als deze meststoffen met analyseresultaten aantoonbaar aan de gestelde producteisen voldoen verkrijgen ze een ontheffing op batchniveau en  kunnen deze als B-product wel in gelimiteerde doseringen in RHP-gecertificeerde substraten worden verwerkt. Hierbij geldt dat het gehalte aan anorganische meststoffen als B-product (hoofd- en sporenelementen) maximaal 30% mag bedragen van de totale hoeveelheid gebruikte meststoffen in een RHP-substraat. Als hieraan wordt voldaan, dan blijft het RHP-keurmerk van het eindproduct behouden. Zowel substraatproducenten als meststoffenleveranciers (ook die geen RHP-gecertificeerd bedrijf zijn) kunnen een ontheffing aanvragen voor het product.  Goedgekeurde B-producten zijn te vinden op Mijn RHP in de map Informatie over B- en BE-producten. Hier staat een lijst met B- en BE-producten/-meststoffen en biostimulanten. Als een substraatproducent de ontheffing zelf aanvraagt, dan geldt de ontheffing uitsluitend voor de betreffende producent en wordt het product niet op de B- en BE-lijst vermeld.

Meststoffen categorie C

Sinds 2021 kunnen sommige anorganische meststoffen (indien deze niet vallen onder de A- of B-categorie) worden ingedeeld in categorie C. Deze meststoffen mogen niet in RHP-substraten worden verwerkt, maar mogen wel verpakt aanwezig zijn op de productielocatie en worden gebruikt. Er is geen verplichting voor analyse en registratie van de schoonmaakactie. Wel moet er van deze C-producten een lijst aanwezig zijn op de productielocatie waar deze worden gebruikt.

Heeft u nog geen persoonlijk account voor Mijn RHP? Als medewerker van een RHP-gecertificeerd bedrijf kunt u deze eenvoudig zelf aanmaken via my.rhp.nl.

Meer nieuws? 

TOON ALLE ITEMS
//Enable form button reCAPTCHA