Substraten

Substraten voor de professionele tuinbouw zijn de teeltmedia waarin planten worden opgekweekt en geteeld

Wat zijn substraten?

In substraten worden gewassen opgekweekt en geteeld. Er is een scala aan substraten in evenzovele productspecificaties beschikbaar. Voor sommige teelten wordt een grondstof als puur substraat toegepast en voor andere teelten wordt een substraatmengsel gebruikt dat op maat is samengesteld uit bijv. veen en één of meerdere andere grondstoffen zoals kokos, houtvezel of rijstkaf.

Onderscheidende RHP-kwaliteit

Met het RHP-keurmerk vergroot u de zekerheid dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld wateropname, luchtgehalte, pH, EC en voedingsstoffen. Ook biedt het meer zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is en dat het veilig kan worden toegepast zonder risico’s voor de teelt. Het RHP-keurmerk monitort de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf.

Gecertificeerde bedrijven

//Enable form button reCAPTCHA