Daksubstraat

een RAG substraat waardoor dakbeplanting profiteert van een zo lang mogelijke levensduur

Daksubstraat is een substraat samengesteld uit een component organische stof, zoals hoogveen of compost en een hardgesteente. Onderstaand productblad is van toepassing op daksubstraten voor intensieve groenvoorziening en extensieve groenvoorziening.

RAG-keurmerk

Het keurmerk RAG Green Roof biedt garantie voor een kwalitatief goed daksubstraat. De voeding in het daksubstraat is in balans, waardoor de beplanting profiteert van de optimale basis voor een zo lang mogelijke levensduur.

Het RAG Green Roof keurmerk stelt duidelijke eisen aan het daksubstraat. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat alle geleverde daksubstraten:

  • schoon (o.a. vrij van humaanpathogenen) en onkruidarm zijn
  • een optimaal zuurstofgehalte hebben, waardoor de beplanting de meest gunstige basis krijgt voor een zo lang mogelijk levensduur
  • voldoen aan de gestelde milieueisen (o.a. geen zware metalen)
  • een optimaal bufferend/waterbergend vermogen hebben, dat voldoet aan de strenge eisen van de onafhankelijke controle van de certificerende instelling. Het RAG-daksubstraat combineert waterbuffering met fysische eigenschappen voor een optimale groei.
  • de belasting van het stadsriool beperken door gedoseerde waterafvloeiing
  • een warmte- en geluidsisolerende werking hebben. Hierdoor kunnen gas- en stookkosten worden bespaard en gebruikskosten van de airconditioning worden verlaagd.

Alleen bedrijven die zijn aangesloten bij RHP kunnen daksubstraat met het RAG-keurmerk leveren.

Gecertificeerde bedrijven

//Enable form button reCAPTCHA