Boomsubstraten

Boomsubstraten worden toegepast onder verhardingen en/of waar bomen voor onbepaalde tijd worden aangeplant

Wat zijn boomsubstraten?

Boomsubstraten zijn boomgranulaat, bomenzand en bomengrond. Boomgranulaat wordt toegepast onder verhardingen. Het is een substraat dat is samengesteld uit een component organische stof zoals hoogveen, laagveen of compost en een hardgesteente. Boomgranulaat moet in lagen van maximaal 30 centimeter worden aangebracht die verdicht worden tot maximaal 1,5 tot 2,0 MPa.

Bomenzand is een substraat dat ook wordt toegepast onder verhardingen. Het is een substraat dat is samengesteld uit een component organische stof zoals hoogveen, laagveen of compost en zand. Bomenzand moet in lagen van maximaal 30 centimeter worden aangebracht die verdicht worden tot maximaal 1,5 tot 2,0 MPa.

Waar bomen en planten voor onbepaalde tijd worden aangeplant, is de toepassing van bomengrond noodzakelijk. Bomengrond is een substraat dat is samengesteld uit een component organische stof zoals hoogveen, laagveen of compost en zand.

Productbladen

Deze productbladen bevatten algemene eisen en productspecifieke eisen voor diverse boomsubstraten:

Onderscheidende RAG-kwaliteit

Voor het RAG-keurmerk wordt de kwaliteit van de grondstoffen en eindproducten gemonitord in de hele keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering op het bedrijf. RAG-gecertificeerde producten zijn onkruidarm, vrij van quarantaineziekten, voldoen aan een maximaal zoutgehalte en aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan verontreinigingen met zware metalen, PAK’s en minerale oliën.

Gecertificeerde bedrijven

Alle RAG-productbladen bekijken?

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA