Afdekmaterialen

WORDEN IN POT- EN CONTAINERTEELT GEBRUIKT OM GROEI VAN ONKRUID EN MOS TE VOORKOMEN 

Wat zijn afdekmaterialen?

Afdekmaterialen worden gebruikt om potten met potgrond af te dekken. Het doel hiervan is om ongewenste groei van onkruiden en mossen op de potgrond te voorkomen. Afdekmaterialen zijn er in vele variaties, bijvoorbeeld op basis van houtvezel, boomschors of vlas. Vaak zitten er ook toeslagstoffen in de afdekmaterialen.

Herkomst

Lokale productie.

Eigenschappen en toepassing

Afdekmaterialen worden voornamelijk toegepast in de pot- en containerteelt. Gezien de vele variaties in afdekmaterialen kunnen de eigenschappen ervan ook sterk verschillen, afhankelijk van welke grondstof het hoofdbestanddeel van het product vormt.

Onderscheidende RHP-kwaliteit

RHP-gecertificeerde afdekmaterialen en de eventuele toeslagstoffen voldoen aan de eisen voor plantveiligheid. Om deze reden mogen voor het RHP-keurmerk niet zomaar alle afdekmaterialen worden gebruikt. Er zijn normen en eisen opgesteld waaraan deze moeten voldoen, waarbij herkomst, productie en een eventueel benodigd hygiënisatieproces van de afdekmaterialen worden gemonitord. Dit biedt de grootste mogelijke zekerheid dat de afdekmaterialen veilig kunnen worden toegepast, zonder risico’s voor de teelt.

Gecertificeerde bedrijven

//Enable form button reCAPTCHA