pH

Deze checklist van RHP LICHT TOE hoe de zuurgraad zich gedraagt in een organisch substraat en waarom deze eventueel afwijkt van de verwachte waarde

Elk gewas heeft een optimale pH-waarde waarin het zich het beste ontwikkelt. Daarom is het van belang de pH-waarde van het substraat af te stemmen op de teelt en de factoren te kennen die de pH-waarde beïnvloeden. Duidelijkheid over de dynamiek van de pH in de potkluit is essentieel voor het behalen van het beste teeltresultaat. RHP heeft een checklist ontwikkeld waarmee inzicht wordt verkregen in hoe de pH zich gedraagt in een organisch substraat en waarom deze eventueel afwijkt van de verwachte waarde.

Kwekers                                            Gecertificeerde bedrijven

Omdat elk gewas een gewenste pH-waarde heeft waarin het zich het beste ontwikkelt, is het van belang om nieuw te ontwikkelen substraten qua pH af te stemmen op de teelt. Of wilt u de gevolgen van een gekozen receptuur vertalen naar de teeltsituatie? Diverse factoren beïnvloeden de pH tijdens een teelt: de opname van elementen door het gewas, het gewasstadium, bekalking en bemesting. In een bestaande teeltsituatie kunt u de pH nog bijsturen, zodat deze optimaal past bij de teelt.

pH-buffer
Elk substraat heeft een bepaalde pH-buffer. Door deze buffer verandert de pH minder snel bij aanpassingen. De pH-buffer kan per groeimedium sterk verschillen. 

Checklist
De checklist ‘pH organische substraten’ die RHP heeft ontwikkeld, kunt u gebruiken als u een nieuw substraat wilt samenstellen dat qua pH is afgestemd op een teelt. Met de checklist kunt u ook meer inzicht krijgen welke factoren in een teelt de pH in welke mate beïnvloeden. Op basis van die inzichten kunt u bekijken hoe de pH kan worden bijgestuurd naar de optimale pH-waarde voor de teeltsituatie.

Nieuwe substraten ontwikkelen?
Wilt u nieuwe recepturen ontwikkelen die qua pH beter zijn afgestemd op een specifieke teelt? RHP adviseert u graag en heeft ook een pH-workshop ontwikkeld voor gecertificeerde bedrijven.

Naar de kennisbank? 

TOON ALLE ITEMS
//Enable form button reCAPTCHA