Onderzoek daktuinsubstraten bijna klaar

31 oktober 2016

Vorig jaar is RHP een onderzoek met daktuinsubstraten gestart. In de komende periode worden de laatste monsters genomen en kunnen alle fysische analyses worden vergeleken. Hoe verloopt het onderzoek tot nu toe?

Het doel van het onderzoek is antwoord te krijgen op de vraag: wat is de bulkdichtheid en water- en luchthuishouding van de daktuinsubstraten vergeleken met de laboratoriummethode volgens de richtlijn voor dakbegroeiing van het Duitse FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau)? Om antwoord te krijgen op deze vraag, heeft RHP een praktijkopstelling neergezet met zes verschillende daktuinsubstraten van gecertificeerde bedrijven met het RAG Greenroof-kwaliteitskeurmerk. Het effect van begroeiing en het al dan niet op het dak blazen wordt hierbij ook bekeken.

Resultaten

Uit de watergehaltemetingen is heel duidelijk het effect af te lezen van de neerslaghoeveelheid op het watergehalte, en dus de waterberging, van het daktuinsubstraat. Waterberging is één van de belangrijke pluspunten van een begroeid dak. Inmiddels zijn de meeste monsters uit de bakken genomen, worden de laatste metingen momenteel verwerkt en kunnen in de komende periode alle fysische analyses worden vergeleken. Komende winter worden de individuele resultaten besproken met de betrokken gecertificeerde bedrijven.

Eisen en richtlijn

Bij RAG Greenroof behoort een productcertificaat waarin eisen worden gesteld aan de fysische aspecten van daktuinsubstraten. Deze zijn direct overgenomen uit de Duitse FLL-richtlijn. Het is echter onvoldoende bekend of deze waarden voor de Nederlandse substraten ook de gewenste informatie geven om een goede plantengroei te garanderen. Ons onderzoek moet daarop een antwoord geven. Binnenkort wordt de FFL-richtlijn overigens ook overgenomen in de NTA (Nederlandse Technische Afspraak) voor begroeide daken.

Meer nieuws? 

TOON ALLE ITEMS
//Enable form button reCAPTCHA