NTA voor begroeide daken gepubliceerd

24 januari 2017

De normcommissie ‘Begroeide Daken’ heeft onlangs de NTA (Nederlands Technische Afspraak) voor begroeide daken gepubliceerd. RHP heeft ook meegewerkt aan de totstandkoming van deze NTA. De NTA is volledig in overeenstemming met de normering RAG Green Roof.

De NTA voor begroeide daken geeft bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Met de NTA is een eerste stap gezet in het vastleggen van de effecten van het dakbegroeiingssysteem op daken op het gebied van windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid.

De NTA is bedoeld voor daken met bevestigde of losliggende, gesloten dakbedekkingssystemen voorzien van een dakbegroeiingssysteem en bevat:

  • een beschrijving van alle termen en definities die benodigd zijn voor een juiste interpretatie van de NTA;
  • de bijdrage die een begroeid dak levert aan de weerstand tegen windbelasting van de dakbedekking en/of het begroeide dak zelf;
  • de bijdrage die een begroeid dak levert aan de reductie van de afvoer van hemelwater van begroeide daken naar het riool door waterbuffering en –vertraging;
  • een antwoord op de vraag in hoeverre een begroeid dak voldoet aan de brandveiligheidsaspecten van daken.

Met deze NTA heeft de markt informatie in handen waarmee het gemakkelijker wordt om de prestaties van begroeide daken inzichtelijk te maken.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA