Monsters voor residuonderzoek graag naar RHP

27 februari 2020

RHP heeft een speciaal onderzoekspakket laten ontwikkelen voor onderzoek naar residuen van pesticiden in substraatgrondstoffen. Het inzenden van monsters voor residuonderzoek gaat via RHP, om ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier worden onderzocht.

Voor het inventariseren van residu van pesticiden in substraatgrondstoffen, worden regelmatig monsters aangeboden. Dit kan voortkomen uit initiatieven van verschillende RHP-productgroepen of op eigen initiatief van een RHP-gecertificeerd bedrijf. Het is een aantal keer voorgekomen dat monsters voor residuonderzoek niet naar RHP maar rechtstreeks naar een extern laboratorium zijn gestuurd. Dan kan het zijn dat op deze monsters onderzoek met andere bepalingen wordt uitgevoerd. Om dit te voorkomen, stuurt u monsters voor residuonderzoek rechtstreeks naar RHP. Dan zorgt RHP ervoor dat uw monsters via de afgesproken procedure en voor het specifieke residuonderzoekspakket worden ingezonden bij het externe laboratorium.

Meer nieuws? 

TOON ALLE ITEMS
//Enable form button reCAPTCHA