Meer nieuwe groeimedia met RHP-keurmerk leverbaar door aangepaste norm 

8 april 2022

Na goedkeuring door de Technische Commissie zijn in module 330 (Algemene producteisen Horticulture) van het RHP-productcertificatieschema wijzigingen doorgevoerd. Er geldt alleen nog een doseringsbeperking voor dezelfde grondstof van verschillende herkomsten in één substraat. En dat gaat alleen op voor grondstoffen waarvoor een plantresponstest noodzakelijk is. Hierdoor kunnen er aanzienlijk meer nieuwe groeimedia met RHP-keurmerk worden geleverd.

Door de introductie van de plantresponstest heeft RHP sinds vorig jaar veel ervaring opgedaan met niet-veengrondstoffen. Gebleken is dat hierdoor veel minder rekening gehouden hoeft te worden met het optellen van eventuele groeiremmingen. Alleen nog in geval van dezelfde grondstof van verschillende herkomsten waarvoor een plantresponstest nodig is. Door het aanpassen van de formule uit module 330, gelden er veel minder doseringsbeperkingen voor RHP-gecertificeerde grondstoffen in substraten. Met het oog op de grondstoffentransitie is dit een belangrijke verandering. Er kunnen namelijk aanzienlijk meer nieuwe groeimedia met RHP-keurmerk worden geleverd. Dit is o.a. van belang voor receptuurontwikkelaars en accountmanagers binnen RHP-gecertificeerde bedrijven.

Aangepaste formule

Voorheen mochten verschillende grondstoffen met een doseringsbeperking in één substraat uitsluitend naar rato worden toegepast, berekend volgens een bepaalde formule. Die formule is nu dus aangepast. Als dezelfde grondstof van verschillende herkomsten, waarvoor een plantresponstest nodig is, in één substraatmengsel wordt toegepast dan mogen deze grondstoffen naar rato worden ingemengd. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor boomschors van leverancier A en boomschors van leverancier B. De doseringsbeperking wordt bepaald door de plantresponstest. Hiervoor geldt de onderstaande formule, waarin dezelfde grondstof maar van verschillende herkomsten moet worden opgenomen in volumeprocenten. De uitkomst moet kleiner of gelijk zijn aan 1.

Module 330 op Mijn RHP

De volledige, aangepaste module 330 is beschikbaar op Mijn RHP in het RHP-productcertificatieschema. Gecertificeerde bedrijven moeten vóór 1 mei alle geactualiseerde eisen uit het RHP-productcertificatieschema hebben doorgevoerd in hun bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagementsysteem.

Heeft u nog geen persoonlijk account voor Mijn RHP? Als medewerker van een RHP-gecertificeerd bedrijf kunt u deze eenvoudig zelf aanmaken via my.rhp.nl.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA