Kweker zelf verantwoordelijk voor bewaarmonsters steenwolmatten met RHP-keurmerk

28 september 2018

De bewaarmonsters zijn zeer waardevol als er nader onderzoek moet worden gedaan naar een partij steenwol. Vanuit RHP is daarom het advies aan kwekers om bij aflevering of ingebruikname van steenwolmatten, monsters te nemen en deze te bewaren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kweker, aangezien het volume van de matten dusdanig is dat het onmogelijk is voor een fabrikant om hiervan voor al haar klanten bewaarmonsters op te slaan. Voor (de kleinere) blokken kan dit wel. De RHP-gecertificeerde bedrijven Cultilene en Grodan produceren en leveren steenwolmatten en -blokken onder het RHP-kwaliteitskeurmerk voor substraten.

De procedure voor het nemen van bewaarmonsters van steenwolmatten staat beschreven in het RHP-productcertificatieschema en kunt u downloaden op: www.rhp.nl/nl/product/minerale-wol

Bewaarmonsters steenwolmatten

Een bewaarmonster is een representatief monster van een volledig verpakte eenheid van een partij eindproduct. Bij problemen en/of klachten in de teelt is het van belang dat er ongebruikt materiaal beschikbaar is. Materiaal dat dezelfde eigenschappen heeft als het materiaal dat in de teelt is toegepast. Hiermee kan onderzoek worden gedaan. Idealiter worden voor een bewaarmonster minimaal 12 onbeschadigde steenwolmatten met hoes willekeurig uit de geleverde partij genomen. De matten moeten tijdens het hele teeltseizoen op een donkere, droge, stofvrije plaats met een temperatuur tussen 0 en 30 graden Celsius worden bewaard, zonder dat deze bekneld raken of worden belast.

RHP minerale wol Grodan Cultilene

RHP-keurmerk

RHP-gecertificeerde substraten zorgen voor een optimale start van de teelt. Met het RHP-keurmerk vergroot u de zekerheid dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld wateropname, luchtgehalte, pH, EC en voedingsstoffen. Ook biedt het meer zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is en dat het veilig kan worden toegepast zonder risico’s voor de teelt. Het RHP-keurmerk monitort de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf. RHP is sinds 1963 het Europese kenniscentrum voor substraten.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA