Insturen monsters voor onkruidtoets in winterperiode

6 oktober 2023

Net als in andere jaren geldt er in de winterperiode een aangepaste situatie voor het inzenden van monsters voor de onkruidtoets. Niet alle monsters kunnen voor controle voor het RHP-keurmerk worden onderzocht van 1 november 2023 tot 1 februari 2024. Dit komt door de lage lichtintensiteit die invloed kan hebben op het analyseresultaat.

Ook in de winterperiode

Voor de volgende situaties kunnen de inzendingen van monsters en het onderzoek wel gewoon doorgaan:

  • Monsters van partijen grondstoffen die in de genoemde periode direct in teeltmedia worden verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de grondstoffen onder dezelfde omstandigheden worden getoetst en beoordeeld als waaronder deze worden toegepast in het eindproduct in de praktijk.
  • Monsters die ter oriëntatie worden aangeboden.

Graag na 1 februari

Voor de volgende situaties wordt verzocht de monsters na 1 februari in te zenden voor onkruidonderzoek:

  • Monsters ter controle van grondstoffen die (grotendeels) na 1 februari in teeltmedia wordt toegepast.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA