Heranalyse of herbeoordeling?
5 tips om fouten te voorkomen

7 oktober 2022

Met enige regelmaat vragen deelnemers om onjuiste resultaten te corrigeren in Minerva, de database die de analyseresultaten van monsters beoordeelt. De term ‘heranalyse’ wordt dan vaak gebruikt, terwijl het eigenlijk om een ander soort herbeoordeling gaat. Hoe zit het precies met die herbeoordelingen? 5 tips van Frank Woets, technisch adviseur bij RHP.

1.   Kijk goed om wat voor herbeoordeling het gaat

“Een herbeoordeling is altijd een procedure die vermoedelijk onjuiste resultaten moet corrigeren. Er zijn vier niveaus van herbeoordeling:

·        Remeasurement by the lab (RML), hermeting (heranalyse) van het originele monster door het laboratorium. 

·        Re-sampling and measurement (RSM), herbemonstering van een nieuw monster van dezelfde partij.

·        Re-sampling on counter sample (RSC), herbemonstering op het contra-monster van dezelfde partij. 

·        Recipe verification and measurement (RVM), meting van een nieuw monster van een nieuwe partij die is geproduceerd volgens de receptuur van de oorspronkelijke partij (receptuurverificatie).

De namen van deze herbeoordelingen geven aan hoeveel gelijkenis het geanalyseerde monster heeft met het eerder geanalyseerde monster. In bovenstaande opsomming neemt die gelijkenis van monsters van boven naar beneden af. De naam geeft ook een indicatie voor de soort fout die vermoedelijk is gemaakt.”  

2.   Gebruik de juiste code

“Ons doel is de transparantie en traceerbaarheid van herbeoordelingen verbeteren. Door dit proces gestructureerder en deels geautomatiseerd te laten verlopen met de komst van de database Minerva 2.0. Het juist en eenduidig coderen van monsters door deelnemers en laboratoria is dan belangrijk. De resultaten van een tweede meting zijn in de monsteraanduiding herkenbaar aan de volgende codes (steeds zonder de streepjes):

·         RML-spatie-onderzoeksnummer
·         RSM-spatie-beoordelingsnummer
·         RSC-spatie-beoordelingsnummer
·         RVM-spatie-beoordelingsnummer

Het beoordelingsnummer bij de laatste drie is steeds hetzelfde als die van de beoordeling van het eerste resultaat door Minerva.” 

3.   Resultaten laten vervallen? Verzoek het de certificerende instelling

“Staan er eenmaal resultaten in Minerva – ook al blijken die later weliswaar onjuist - dan kan RHP die niet zomaar laten vervallen. Hiervoor is toestemming nodig van de certificerende instelling (ECAS of KIWA). Om een beoordeling te laten vervallen, kan de deelnemer een verzoek indienen bij zijn certificerende instelling. Voorzien van een adequate onderbouwing. De certificerende instelling bepaalt dan of de eerste beoordeling mag vervallen en informeert RHP. Een monster kan en mag overigens maar eenmaal worden afgekeurd.” 

4.   Vul ├álle specificaties in op het inschrijfformulier

“Als er specificaties van een monster ontbreken, dan kunnen de resultaten niet worden goedgekeurd door Minerva. Dus volgt er een afkeuring. Zodra de certificerende instelling goedkeuring geeft om de resultaten opnieuw te beoordelen mét de specificaties, kan Minerva dit pas doen. Het is dus beter en sneller om direct te zorgen voor de juiste specificaties op het inschrijfformulier.” 

5.    Zo zorg je zelf voor zo min mogelijk heranalyses

“Voorkomen is beter dan genezen. Dus zorg voor een goede monstername, etikettering en een juist ingevuld inschrijfformulier om de kans op fouten te minimaliseren. Zo houden we met elkaar het aantal heranalyses zo klein mogelijk.”

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA