Grondproducten met RAG-keurmerk zijn onverdacht qua PFAS

21 oktober 2019

Hoe zit het met PFAS bij de toepassing van RAG-gecertificeerde grondproducten? In deze infographic wordt dit stap voor stap uitgelegd.

Sinds 1 oktober 2019 is het tijdelijk handelingskader PFAS landelijk in werking. De hierin genoemde PFAS-normering geldt alleen voor grondstoffen die vallen onder het Besluit Bodemkwaliteit. Bij welke bodemkwaliteitsklasse een samengesteld grondproduct zoals bomenzand of bomengrond mag worden toegepast, hangt af van het getoetste PFAS-gehalte.

PFAS onder 0,1 μg/kg grond 

Grondproducten met RAG-keurmerk zijn onverdacht en mogen met een PFAS-gehalte onder de 0,1 μg/kg grond worden toegepast bij de bodemkwaliteitsklasse Landbouw en Natuur. Bij een PFAS-gehalte tussen de 0,1 en 3 μg/kg grond mogen de grondproducten worden toegepast bij de bodemkwaliteitsklasse Wonen, mits het PFAS-gehalte van de ontvangende bodem hoger is dan van het grondproduct. N.B.: grondproducten met een hoger PFAS-gehalte dan 3 μg/kg grond mogen niet worden toegepast.

Vragen?

Heeft u vragen over de infographic of over het toepassen van grondproducten die niet vallen onder de beoordelingsrichtlijn BRL 9335-4? Neemt u dan contact op met onze technisch adviseur Rob Scholman, e-mail: scholman@rhp.nl.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA