Geactualiseerd RHP-productcertificatieschema beschikbaar

1 februari 2022

Op Mijn RHP zijn sinds 1 februari de bijgewerkte modules van het RHP-productcertificatieschema beschikbaar. De normen van het RHP-kwaliteitskeurmerk voor substraten worden jaarlijks geactualiseerd, mede op basis van ontwikkelingen in de sector. Elk jaar worden er daarom inhoudelijke aanpassingen gedaan in het RHP-productcertificatieschema. Per 1 mei 2022 zijn de nieuwe normen van kracht. 

Wat zijn de wijzigingen dit jaar? 

De wijzigingen staan opgesomd in de CCvD-besluitenlijst op Mijn RHP (zie map: Documenten voor RHP-certificering). Alle laatste besluiten van het Centraal College van Deskundigen kunt u daarin nalezen. Gecertificeerde bedrijven moeten vóór 1 mei alle geactualiseerde eisen uit het RHP-productcertificatieschema hebben doorgevoerd in hun bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagementsysteem.

Bekijk actueel schema op Mijn RHP

Sinds 1 februari 2022 is het geactualiseerde RHP-productcertificatieschema te downloaden via Mijn RHP. In de inhoudsopgave (MOD 000) is in rood aangegeven welke modules zijn gewijzigd. De aangepaste tekstdelen in modules zijn ook rood gemarkeerd.

Heeft u nog geen persoonlijk account voor Mijn RHP? Als medewerker van een RHP-gecertificeerd bedrijf kunt u deze eenvoudig zelf aanmaken via my.rhp.nl.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA