Ervaringen lopende onderzoek organische meststoffen

30 maart 2017

Samen met gecertificeerde bedrijven doet RHP continu onderzoek gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis. Momenteel loopt onder meer onderzoek naar organische meststoffen. Wat zijn de eerste ervaringen uit dit collectief onderzoek? Een tussenstand…

Eerder in het onderzoek bleek al dat de pH van een substraat stijgt door mineralisatie van organisch gebonden stikstof in organische meststoffen tot ammonium.

pH-buffer en ammoniak

pH-buffers. In het onderzoek wordt met name gekeken hoe dit proces verloopt en in welke mate er daadwerkelijk plantschadelijke concentraties ammoniak ontstaan. Uit de eerste resultaten blijkt nu dat substraten met een minder grote pH-buffer een sterkere pH-stijging vertonen. Deze lopen daarmee groter risico op het ontstaan van ammoniak.

Testopstelling

In een testopstelling in het laboratorium meet RHP nu hoeveel ammoniak ontstaat bij een hoge pH. In de meetopstelling wordt een continue luchtstroom door de monsters geleid. Als er ammoniak ontstaat, dan wordt dit meegenomen en afgevangen in een zoutzuuroplossing. In een volgende fase van het onderzoek wordt getoetst wanneer er voor planten gevaarlijke concentraties kunnen ontstaan.

Figuur: pH-verloop van mengsels met organische meststof tijdens de releasetest.
A. substraat met een pH-buffer van 23 meq/pH-punt.
B. substraat met een pH-buffer van 7 meq/pH-punt.

Resultaten rond de zomer

ruim 30 jaar onderzoek naar potgrond en substraten. Ook gezamenlijk met de gecertificeerde bedrijven, die door dit collectief onderzoek genieten van continue kennisontwikkeling en het verbeteren van hun inzicht in grondstoffen.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA