Erkend intern laboratorium worden?

30 januari 2020

WOK, kalkbehoeftebepaling en zeeffractie voor veenproducten. Dit zijn de eerste RHP-controleonderzoeken die gecertificeerde bedrijven zelf mogen uitvoeren. Hiervoor moet een eigen intern laboratorium wel eerst erkend worden door RHP. Aanmelden hiervoor kan met het formulier ‘RHP application form acknowledgement internal laboratory’ op Mijn RHP.

Interne laboratoria die zich aanmelden om zelf (één van) de genoemde RHP-onderzoeksmethodes uit te voeren, krijgen eerst een bezoek van RHP. Tijdens dit bezoek wordt het nieuw ontwikkelde laboratoriumhandboek uitgereikt en toegelicht.

Laboratoriumhandboek als hulpmiddel

Het (Engelstalige) laboratoriumhandboek is een blauwdruk met daarin protocollen, werkinstructies en formulieren. Het is bedoeld als hulpmiddel voor laboratoriummedewerkers om de RHP-onderzoeksmethoden correct uit te voeren. Desgewenst kunnen zij hierbij uitgebreidere coaching krijgen.

Officiƫle erkenning

Wanneer ervaring is opgedaan met de methode(n), wordt een erkenningsbezoek vanuit RHP gedaan. Hierbij kan een intern laboratorium officieel erkend worden voor de betreffende methode(n), met een certificaat als bewijs. Vanzelfsprekend blijft er altijd externe, onafhankelijke controle bestaan. Het is de bedoeling dat naast deze eerste onderzoeksmethoden er door de tijd nog meer volgen.

Naar het aanmeldingsformulier op Mijn RHP > RHP-inzendformulieren:
RHP application form acknowledgement internal laboratory

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA