Demonstratieproef met veen dat warm is geweest tijdens opslag 

27 februari 2020

Op 25 februari was de Productgroep Veen uitgenodigd bij RHP om een demonstratieproef te bekijken. De proef is onderdeel van nieuw RHP-onderzoek naar veen dat warm is geweest tijdens opslag. Waarom dit onderzoek?

Voor veen is de temperatuur in opslag een belangrijke parameter. Nu is het zo dat veen met RHP-keurmerk niet meer gebruikt mag worden als het een temperatuur van 45°C of hoger heeft bereikt. Dit is om te voorkomen dat de toepassing ervan teeltschade veroorzaakt. Deze grens is jaren geleden gesteld op basis van RHP-onderzoek.

Waarom nu onderzoek?

Er wordt onderzocht of veen dat tijdens opslag onder de 45°C-grens is gebleven, een effect heeft op schimmelvorming en dan met name in verpakking. Schimmels zijn soms waargenomen aan het oppervlak van het veen dat is verpakt. Na overleg met de Productgroep Veen is RHP dan ook nieuw onderzoek gestart naar de gevolgen van warm geworden veen.

Onderzoeksdoelen

RHP wil met het onderzoek:

  • inzicht krijgen in de relatie tussen de optredende temperatuur in veenopslag en schimmelvorming op verpakt veen.
  • de temperatuurgrens opnieuw valideren voor veen in relatie tot het effect op planten (tolerantie/toxiciteit).
  • de diagnostiek versterken om te weten of veen te warm is geweest.

In eerste instantie is afgesproken om te starten met een ‘proof of principle’ voor diverse analyses en testen voor diagnose. Het idee is een toolbox te ontwikkelen voor het diagnosticeren van veen dat warm is geweest, de plantveiligheid ervan en de kwetsbaarheid voor schimmelontwikkeling.

Inloop voor veenproducenten

In februari is RHP met een eerste serie teeltproeven gestart om het effect van warm geworden veen te onderzoeken. Tijdens een inloopochtend en -middag op 25 februari voor de leden van de Productgroep Veen werden zij bijgepraat over de eerste onderzoeksresultaten.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA