Catarina Chemetova nieuwe technisch adviseur bij RHP

30 juni 2021

Op 17 mei verwelkomde RHP weer een nieuwe collega: Catarina Chemetova. Met Catarina als technisch adviseur is het RHP-team nu compleet.

Catarina zal een opleidingstraject binnen RHP doorlopen, om zich de specifieke kennis rond substraten eigen te maken. Binnen dit traject gaat Catarina ook een specifiek project uitvoeren. “Bij RHP word ik verantwoordelijk voor het nieuwe onderzoeksproject 'Characterisation of organic fibres' (karakterisering van organische vezels). Het project moet waardevolle kennis opleveren over de karakterisering, voorspelbaarheid en impact van innovatieve organische vezels in de groeimedia-industrie”, legt Catarina haar nieuwe baan uit.

Tijdens haar promotieonderzoek in milieutechniek aan de Universiteit van Lissabon (Portugal), werkte ze op het snijvlak van stakeholders binnen onderzoek, de industrie en samenleving. Het onderzoek richtte zich op het geschikt maken van bijproducten uit de bosbouw als grondstof voor substraten. Catarina: "Ik heb veel ervaring opgedaan in het laboratorium en ook in de praktijk en gebruikte deze kennis binnen mijn tuinbouwnetwerk en andere samenwerkingen. Dit heeft mij een beeld gegeven van de waardevolle bijproducten uit land- en bosbouw, die mogelijk na bewerking als grondstof kunnen dienen voor tuinbouwsubstraten.”

“Er zijn al essentiële stappen gezet op weg naar een duurzame circulaire tuinbouw: kwaliteit produceren en alternatieve grondstoffen gebruiken, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van groeimedia. Bij RHP is ons belangrijkste doel het vergroten van kennis over substraten die de basis zijn voor kwaliteit en veiligheid. De komende jaren zal het vooral gaan over de opkomende organische grondstoffen, gericht op efficiënt gebruik in toekomstige grootschalige toepassing. Mijn ambitie wordt gedreven door kennisoverdracht van onderzoek naar toepassing in de sector, met duurzaamheid als belangrijkste pijler. Deel uitmaken van de grondstoftransitie in de groeimedia-industrie is de veerkracht waar ik altijd naar op zoek was. Meer dan ooit voel ik mij verbonden met de waarden van RHP!”

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA