Brede coalitie voor verdere versnelling reductie milieu-impact potgrond & substraten

18 november 2022

Op 18 november 2022 heeft een brede coalitie van partijen een convenant getekend met vergaande doelstellingen gericht op de reductie van de milieu-impact van potgrond en substraten. De coalitie bestaat uit 15 partijen uit het bedrijfsleven, de rijksoverheid, kennisorganisaties en NGO’s. Partijen hebben afgesproken om te komen tot een versnelling van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, hergebruik van substraten en verantwoorde veenwinning. Ook is er afgesproken dat er richting de consument een voorlichtingscampagne komt over gebruikte grondstoffen en de milieu-impact van potgrond.

De potgrond- en substraatsector heeft de verduurzaming van de producten voor de tuinbouw en consumentenmarkt prominent op haar agenda staan. Ingegeven door een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer (Boswijk - Bromet juli 2021), die betrekking heeft op (een onderzoek naar) de reductie van veen in potgrond, hebben partijen nu met elkaar afgesproken te komen tot een versnelling van deze transitie naar verduurzaming van substraten.

Hiertoe hebben partijen onder voorzitterschap van Arne Weverling met elkaar ambitieuze doelstellingen afgesproken. Deze doelstellingen zijn nader geconcretiseerd voor 2025, 2030 en 2050.

Fotograaf: Rolf van Koppen

Voor 2025 is de doelstelling te komen tot een groter gebruik van hernieuwbare grondstoffen (gemiddeld 35% voor professioneel gebruik, 60% voor consumentenmarkt) en het gebruik van compost te verdubbelen tot 600.000 m3. Ook is afgesproken voor veengrondstoffen alleen nog gebruik te maken voor 100% verantwoord gewonnen veen (RPP-label of gelijkwaardig).

Voor 2030 is de doelstelling het percentage hernieuwbare grondstoffen verder te verhogen. Voor de consumentenmarkt is het doel om minimaal 85% hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Voor de professionele markt zal in 2023 een onafhankelijk onderzoek naar de beschikbaarheid en milieu-impact van grondstoffen inzicht en onderbouwing moeten geven voor een nieuwe doelstelling voor 2030.

Voor 2050 is de doelstelling alleen gebruik te maken van substraten die geen negatieve milieu-impact geven in de keten en CO2-neutraal zijn. Het percentage hernieuwbare grondstoffen moet dan minimaal 90% van het totale ketenvolume bedragen.

Marco Zevenhoven, operationeel directeur RHP:
“De sector spant zich enorm in om te verduurzamen en steeds meer gebruik te maken van nieuwe groeimedia. Belangrijk is dat dit gebeurt met behoud van de kwaliteit en veiligheid van de producten. Het RHP-keurmerk borgt deze kwaliteit en ons onderzoeksteam zet zich in voor onafhankelijk onderzoek naar hernieuwbare grondstoffen.”

Voor het volledige persbericht en convenant zie de website van de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland: https://www.devpn.nl/in-de-media/brede-maatschappelijke-coalitie/

Fotograaf: Rolf van Koppen

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA