Brede coalitie voor verduurzaming potgrond en substraten

26 juli 2021

Tien organisaties betrokken bij de productie, het gebruik en de verkoop van potgrond en substraten hebben in een gezamenlijke brief aan minister Schouten van LNV aangegeven verdere stappen te willen zetten op het gebied van hernieuwbare grondstoffen en verantwoorde veenwinning. Er zijn al de nodige stappen gezet, door een gezamenlijke aanpak in de keten ziet de sector extra kansen. Het uiteindelijk doel is te komen tot een verdere verduurzaming van de productie van (vrucht)groenten, sierteelt en boomkwekerijgewassen die ons leven groener, gezonder en aangenamer maken.

Een brede coalitie bestaande uit Glastuinbouw Nederland, ‘Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen LTO-Nederland’, Tuinbranche Nederland, RHP, RPP, VBN, VBW, VGB, VHG en de VPN, biedt minister Schouten in de brief aan om in overleg te treden over een gezamenlijke aanpak waarin integraal wordt gekeken naar de kwaliteit, veiligheid, teeltzekerheid en duurzaamheid van potgrond- en substraten.

Hoogwaardige productie

Substraten vormen de sleutel tot een hoogwaardige productie in de (glas)tuinbouw waarin op een efficiënte wijze met water, energie, nutriënten en landgebruik wordt omgegaan. Daarbij leveren ze een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid van het gewas. De Nederlandse (glas)tuinbouw is een internationale topsector en loopt wereldwijd voorop op het gebied van kwaliteit, kennis, innovatie en verduurzaming van potgrond- en substraten. Drie belangrijke ingrediënten voor de aanpak vanuit de ketenpartijen zijn een geharmoniseerde LCA-methodiek, verantwoorde veenwinning volgens RPP en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA