Leidt meten bomenzand in
‘RAG Landscaping m3 Box’ tot nieuwe normering?

13 december 2016

Komend jaar start RHP onderzoek naar bomenzand in de ‘RAG Landscaping m3 Box’. Voor boomgranulaat gebruikt RHP deze meetmethodiek nu zo’n twee jaar. Deze meting geeft inzicht in de fysische eigenschappen van het substraat die van belang zijn voor zowel de grijze sector (draagkracht wegen voor verkeer) als de groene sector (optimale groeiomstandigheden voor bomen en planten).

De meetmethodiek met de ‘RAG Landscaping m3 Box’ van RHP geeft een direct beeld van enkele fysische eigenschappen van het substraat: draagkracht, poriënvolume, waterdoorlatendheid en watercapaciteit. Draagkracht is belangrijk voor de belasting van bijvoorbeeld  auto’s. De andere eigenschappen zijn van belang voor de optimale groeiomstandigheden van bijvoorbeeld de bomen in de straat of langs het fietspad.

Ontwikkeling recepturen

Bij gecertificeerde bedrijven is het de laatste twee jaar snel gegaan met de ontwikkeling van nieuwe recepturen voor boomgranulaat. Dit komt doordat met de ‘RAG Landscaping m3 Box’ snel en betrouwbaar kan worden getest of er aan de gestelde eisen wordt voldaan. Nu met boomgranulaat ervaring is opgedaan, is komend jaar bomenzand aan de beurt.

Nieuwe normering?

Voor bomenzand zijn de grondstoffen, mengsels en methodieken de afgelopen decennia veranderd, maar de normering is nooit aangepast. Het onderzoek naar bomenzand komend jaar geeft een direct beeld van de fysische eigenschappen en kan mogelijk leiden tot een nieuwe normering voor bomenzand. De normering die RHP eerder voor boomgranulaat opstelde, wordt door steeds meer lokale overheden opgenomen in hun bestekken.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA