Bijscholings- en harmonisatiedag voor auditoren van de keurmerken RHP en RAG

10 mei 2024

RHP organiseerde 24 april weer de jaarlijkse bijscholings- en harmonisatiedag voor auditoren van de keurmerken RHP en RAG. Tijdens deze bijeenkomst praatten de coördinator Certificering en technisch adviseurs van RHP de inspecteurs van de Certificerende Instellingen bij. Ze behandelden de nieuwe modules, normen en aandachtspunten uit de geactualiseerde productcertificatieschema’s.

Interpretatie nieuwe normen

Het is van belang dat auditoren die de inspecties bij gecertificeerde bedrijven doen, de nieuwe modules en normen juist en allemaal hetzelfde interpreteren. Daarom werden gezamenlijk de productcertificatieschema’s van de keurmerken RHP en RAG doorgenomen. Er werd onder andere aandacht besteed aan modules voor de nieuwe producten pluggen (RHP), teelaarde (RAG) en gebruikt substraat (RHP Consumer).

Bijscholings- en harmonisatiedag voor auditoren van de keurmerken RHP en RAG

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA