Bijscholings- en harmonisatiedag voor auditoren keurmerken RHP en RAG

20 MEI 2022

RHP organiseerde in mei een bijscholings- en harmonisatiedag voor auditoren van de keurmerken RHP en RAG. Tijdens deze jaarlijks terugkerende dag delen de coördinator Certificering en technisch adviseurs van RHP de laatste normen en aandachtspunten uit de geactualiseerde productcertificatieschema’s.

Interpretatie nieuwe normen

Om ervoor te zorgen dat iedereen de nieuwe normen hetzelfde interpreteert, werd de ochtend gebruikt om de productcertificatieschema’s van de keurmerken RHP en RAG door te nemen. Vragen van de auditoren over de keurmerken en certificering werden behandeld. Er werd onder andere aandacht besteed aan de nieuw te certificeren grondstoffen acrotelm en gecomposteerde boomschors, monsternameplan en bemonstering, de Minerva-database, transportnormen, implementatie van de eisen en sanctiebeleid van productanalyses.

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA