Alweer 20 jaar geleden: onafhankelijke controle en accreditatie RHP

7 mei 2020

Op 20 april 2020 was het precies 20 jaar geleden dat RHP de controle voor het RHP-keurmerk uitbesteedde aan een externe certificerende instelling. Na de privatisering in 1989 was dit een tweede grote stap in de RHP-geschiedenis. In kasteel Oud-Wassenaar organiseerde RHP hieromheen een bijeenkomst en namen alle RHP-gecertificeerde bedrijven hun officiële RHP-certificaat in ontvangst.

Met deze stap kwam er voor de bij RHP aangesloten bedrijven een duidelijke scheiding tussen onderzoek en advies én controle. Controle voor het RHP-keurmerk werd uitbesteed aan de certificerende instelling ECAS (Europese Certificatie-instelling voor de Agrarische Sector). Door de onafhankelijke controle door een externe partij werd accreditatie van het RHP-productcertificatieschema mogelijk. Een officiële erkenning die RHP in 2000 direct ontving tijdens het evenement in Wassenaar.

Onafhankelijke controle van bedrijven

Een keurmerk vraagt om controle bij de bedrijven die het keurmerk voeren. Sinds 2000 doet een certificerende instelling dit voor het RHP-keurmerk. Eerst alleen MPS-ECAS en sinds enkele jaren ook Kiwa. Hun auditoren voeren periodieke audits en productcontroles uit bij de wereldwijd aangesloten RHP-gecertificeerde bedrijven. De toekenning van het RHP-keurmerk is sindsdien gebaseerd op duidelijk omschreven normen en specificaties. De bedrijven stellen alles in het werk om voortdurend aan de normen van het RHP-keurmerk te voldoen op basis van hun kwaliteitsmanagementsysteem. Naast de procescontrole worden gecertificeerde grondstoffen en substraten steekproefsgewijs bemonsterd en onderzocht in het RHP-laboratorium of door RHP-erkende externe laboratoria. Een gecertificeerd bedrijf heeft zich – als certificaathouder van het RHP-keurmerk – daartoe gekwalificeerd door aan alle voorwaarden van het RHP-productcertificatieschema te voldoen. Hun gecertificeerde producten mogen het RHP-keurmerklogo dragen.

Accreditatie van RHP-keurmerk

Door deskundig, onpartijdig en onafhankelijk toezicht vergroot accreditatie de waarde van keurmerken, certificaten en laboratoriumtesten. Bijna ieder land binnen Europa heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA (Raad voor Accreditatie).  Inmiddels is de RvA een private stichting, die als zelfstandig bestuursorgaan verantwoording aflegt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het is een controleur van bijvoorbeeld keurmerken in Nederland. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is. RHP wordt door de RvA geaccepteerd als schemabeheerder van het productcertificatieschema RHP-keurmerk. De controles voor het RHP-keurmerk worden uitgevoerd door de certificerende instellingen MPS-ECAS en Kiwa, waarvan de RvA ook controleert of deze aan alle eisen voldoen. De internationale normen die bij het accrediteren worden gebruikt, zorgen ervoor dat een product, dienst of organisatie overal op dezelfde basis wordt beoordeeld of getest. Zo’n internationale erkenning is belangrijk voor wereldwijde acceptatie van certificaten en rapporten.

RHP scheiding controle en advies 2000
RHP scheiding controle en advies 2000 2

Op 20 april 2020 overhandigde Ronald Keijzer (toen nog werkzaam bij RHP) symbolisch de laars ‘Controle’ aan Rob ten Lohuis (toen werkzaam bij ECAS). De scheiding van advies en controle. De laars ‘Advies’ hield hij aan. 

Ron Bleijswijk

Ron Bleijswijk, de toenmalige directeur van ECAS, sprak de zaal toe. 

20 april 2000 uitreiking certificaten RHP keurmerk

De certificaten werden uitgereikt door de toenmalige voorzitter van het bestuur, de heer T. de Bruin. 

Kasteel Oud-Wassenaar event RHP

Kasteel Oud-Wassenaar was de locatie van het event.  

act lied RHP-keurmerk
act professoren

Acteurs waren als professor verkleed en voerde grappige acts uit. Er werd zelfs een lied gezongen om te vieren dat de bedrijven hun certificaat hebben gekregen. 

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA