Actuele normen door samenwerking met de sector

22 januari 2024

RHP werkt nauw samen met de aangesloten, gecertificeerde bedrijven en gebruikers om de normen actueel te houden. Hiervoor is er een jaarlijks terugkerende overlegstructuur van diverse productgroepen, een Technische Commissie en een Centraal College van Deskundigen. Hoe werkt RHP met deze groepen samen?

Keurmerknormen en ontwikkelingen bespreken

Er zijn productgroepen voor alle gecertificeerde grondstoffen en eindproducten. In deze productgroepen hebben zowel productexperts van gecertificeerde bedrijven, als een gebruiker van het product zitting. Onderwerpen worden zo van vanuit verschillende hoeken bekeken en besproken. Zij delen de ontwikkelingen vanuit de sector. Ook geven zij advies over de normen en stellen ze normvoorstellen op voor de kwaliteitskeurmerken RHP en RAG. RHP geeft de productgroepen updates over onder andere onderzoeksprojecten, beleidsvorming en duurzaamheidsthema’s als de LCA-tool en het convenant ‘Milieu-impact potgrond en substraten’.

Van normvoorstel tot nieuwe eis

De normvoorstellen die uit de productgroepen komen, worden beoordeeld op inhoud door de Technische Commissie (TC) en bekrachtigd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) die er een besluit over neemt. In deze overlegorganen zitten vertegenwoordigers uit de gehele tuinbouwsector en daarbuiten. De TC bestaat uit onafhankelijk deskundigen van diverse disciplines uit de praktijk. Het CCvD bestaat uit afgevaardigden uit diverse gebieden binnen de substraatsector en gebruikers. Zij worden geadviseerd door de betrokken certificerende instellingen. Op basis van de CCvD-besluiten worden de normen voor de kwaliteitskeurmerken RHP en RAG geactualiseerd. Voor het RHP-keurmerk gebeurt dit jaarlijks. Het aangepaste productcertificatieschema wordt op 1 februari met de gecertificeerde bedrijven gedeeld. Drie maanden later, per 1 mei, gaan de nieuwe eisen in en moeten zij deze hebben doorgevoerd in hun bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagementsysteem.

We bedanken iedereen die afgelopen jaar zitting had in de vergaderingen voor zijn/haar tijd en inzet!

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA