1:5 versus 1:1,5

4 maart 2022

De 1:5 volume-extractie (EN 13040) is dé Europese standaard analysemethode voor het meten van pH en EC voor substraten. Al heeft deze analysemethode vaak de voorkeur, wordt onder andere in Nederland ook nog de 1:1,5 volume-extractie gebruikt. Ook door kwekers, om de voedingstoestand in de teelt te meten. De analysemethoden zijn verschillend. Waar zitten die verschillen?

Verschillen

Een tabel met de verschillen tussen de analysemethoden staat op Mijn RHP (zie: Toolbox).

Omrekenmodel

RHP heeft een omrekenmodel ontwikkeld waarmee de waarden van 1:5 naar 1:1,5 omgerekend kunnen worden en andersom. Deze omgerekende waarden geven slechts een indicatie. Voor een individueel monster kunnen deze dus afwijken. Het omrekenmodel is gebaseerd op mengsels met minimaal 75% veen. RHP-gecertificeerde bedrijven kunnen dit omrekenmodel downloaden op Mijn RHP (zie: Toolbox).

Meer nieuws? 

toon alle items
//Enable form button reCAPTCHA